Hoe is de cursus Bevrijden uit liften ontstaan?

De cursus Bevrijden uit liften is ontstaan op verzoek van KONE. KONE is een van ’s werelds grootste producent van liften en is in Nederland marktleider voor liften en roltrappen. Samen met inhouds- en ervaringsdeskundigen is de inhoud van de online training tot stand gekomen.