Waar kan ik de Bevrijden uit liften training volgen?

Een cursus Bevrijden uit liften volgt u online. Overal waar u verbinding heeft met het internet kunt u de cursus opstarten. Indien u heeft gekozen voor de cursus Bevrijden uit liften compleet, volgt na de cursus een praktijksessie. De praktijksessie vindt plaats in de KONE Academy te Den Haag of bij TÜV Nederland in Best dan wel – indien sprake is van een Incompany- op locatie van uw werkgever.