Bevrijden uit liften compleet

Op dit moment zijn er in Nederland in totaal ongeveer 90.000 liften geïnstalleerd. Per jaar raken in Nederland ca. 180.000 personen door diverse redenen opgesloten in een liftcabine. Het is belangrijk voor de opgesloten liftpassagiers dat zij deskundig, veilig en snel worden bevrijd en dat uw medewerkers dusdanig te werk gaan dat hoge reparatiekosten worden voorkomen.
De cursus Bevrijden uit liften is in nauwe samenwerking met KONE B.V. tot stand gekomen. De praktijksessie wordt uitgevoerd door deskundige trainers van TÜV Nederland.

 

Bevrijden uit liften
Doelstelling Aan het einde van deze cursus kan de cursist personen op een veilige en verantwoorde wijze in een lift opgesloten passagiers bevrijden. De cursist krijgt inzicht en kennis van:

 • het herkennen van verschillende soorten liften
 • het stappenplan van het werkproces “bevrijden uit liften”
 • de veiligheidsmaatregelen omtrent het bevrijden van personen uit liften
Doelgroep De cursus is bestemd voor iedereen die in liften opgesloten personen moeten kunnen bevrijden, zoals:

 • Opzichters
 • Toezichthouders
 • Huismeesters
 • Filiaalhouders
 • Beveiligingsmedewerkers
 • Bewakingsmedewerkers
 • Bedrijfshulpverleners
 • Technische Dienst medewerkers
Cursuspakket Online training & praktijksessie.
Cursusniveau Vanaf MBO
Cursusduur Online theorie gedeelte; ca. 1 uur
praktijkgedeelte; ca. 3 uur
Cursuslocaties De cursus wordt aangeboden in Den Haag en Best in samenwerking met Tüv Nederland en KONE.
Voorbereiding Vóór de praktijksessie dient u geslaagd te zijn voor het online theorie- examen, uw “Bewijs van deelname” te printen en mee te nemen naar de praktijksessie.
Online theorie Met de online training leert de cursist alles wat hij/zij moet weten over de algemene lifttechnieken. Deze training bestaat uit:

 • 1 interactieve module met oefentoets
 • Digitaal handboek
 • Online theorie- examen
 • Bewijs van deelname na succesvol afgerond theorie-examen, zelf af te drukken en mee te nemen naar de praktijksessie
Onderwerpen
 • Introductie
 • Liften
 • Tornvoorschrift
 • Opsluiting
 • Communicatie
 • Bevrijdingshandelingen
 • Praktijksituatie
 • Bibliotheek met verschillende tornvoorschriften
Online naslagwerk Het naslagwerk kan door de cursist worden geprint voordat de cursist het onafhankelijke examen heeft gemaakt.
Online oefentoetsen Een oefentoets per module.
Online theorie-examen Twee pogingen voor het online theorie-examen. Per gestart examen maximaal 60 minuten. De cursist dient minimaal 70% van de vragen goed te beantwoorden om te slagen.
Bewijs van deelname Nadat de cursist geslaagd is voor uw online theorie-examen krijgt de cursist in de training toegang tot het “Bewijs van deelname”. De volgende dag staat dit bewijs ook onder “Mijn profiel”. Dit bewijs is geen certificaat. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de praktijksessie. De cursist dient dit bewijs te printen, mee te nemen naar de praktijksessie en aan de praktijktrainer te overhandigen.
Praktijksessie Praktijkoefeningen in het tornen van liften. Denk hierbij aan een tractielift en/of hydraulische lift en/of een machinekamerloze lift.
Programma praktijksessie 09:00- 12:00 uur OF 13:30- 16:00 uur

 • Korte introductie in veiligheid
 • Training in praktijkruimte
Certificaat Indien de cursist het online theorie-examen succesvol heeft afgerond en de praktijktrainer de cursist competent heeft verklaard, is de cursist geslaagd. Binnen 2 weken ontvangt de cursist per post het persoonlijke certificaat Veilig Bevrijden van Liftpassagiers. Het certificaat is 2 jaar geldig.
Prijs  € 295,00 exclusief BTW